Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем ТӨХК

Хэрэглэгчийн онлайн системд тавтай морил.
Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем ТӨХК
Хэрэглэгчийн онлайн системд тавтай морил.

Хэрэглэгч таны гэрээнд бүртгэлтэй гар утасны дугаар луу төлбөрийн лавлагаа, нэвтрэх нууц код очих болно.

Эрчим хүч хэрэглэгчийн онлайн систем

  • Төлбөр тооцооны нэхэмжлэх,дэлгэрэнгүйг харах
  • Өргөдөл гомдол
  • Хэрэглэгчийн мэдээллийн лавлагаа
  • ЦЭХ болон ДЭХ-ний хэрэглээний судалгаа харах, хянах
  • ЦЭХ болон ДЭХ-ний гэрээний мэдээллээ харах, хянах
  • ЦЭХ Тоолуурын мэдээллээ харах
  • ДЭХ Тоолуурын мэдээллээ харах
  • Онлайнаар төлбөрөө төлөх
  • Мэдээллийн түүх харах