Онлайн систем ашиглах

Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолдДБЭХС ТӨХК Дорнод салбар хэрэглэгчид 70584771 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна. Нэвтэрсэн үедээ нууц дугаараа ө Дэлгэрэнгүй

Өмнөх 1 Дараах