Онлайн систем ашиглах

Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолдДБЭХС ТӨХК Дорнод салбар хэрэглэгчид 77774771 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна. Нэвтэрсэн үедээ н Дэлгэрэнгүй

Өмнөх 1 Дараах